Pracodawca może rozliczyć PIT pracownika

Tylko do 10 stycznia pracownik ma czas na złożenie oświadczenia PIT-12, jeżeli chce, żeby roczne dochody rozliczył za niego pracodawca. Takie rozliczenie możliwe jest tylko wtedy, gdy w ubiegłym roku dochody były uzyskane tylko u jednego płatnika.

Ministerstwo Finansów przypomniało w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu zasady, jakie obowiązują w przypadku takiego rozliczania dochodów. Pracownik w składanym oświadczeniu stwierdza, że przez cały rok uzyskiwał dochody u jednego pracodawcy i nie będzie korzystał z ulg podatkowych oraz preferencyjnego rozliczenia swoich dochodów, na przykład wspólnego opodatkowania małżonków.

Po złożeniu tego oświadczenia płatnik jest zobowiązany do obliczenia rocznego podatku na formularzu PIT-40 (wersja papierowa lub wersja elektroniczna) i przekazania go do końca lutego podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

Jeżeli jednak pracownika rozliczył płatnik, a on osiągnął również przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19 proc. lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, należy wówczas złożyć odrębne zeznania przeznaczone do rozliczenia tych przychodów.

Ministerstwo zwróciło uwagę także na to, że złożenie oświadczenia PIT-12 i sporządzenie przez płatnika PIT-40 nie pozbawia podatnika prawa do złożenia zeznania PIT-36 lub PIT-37 według ogólnie obowiązujących zasad. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy pomimo złożenia oświadczenia PIT-12, podatnik chce skorzystać z ulg lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Opracowanie: Jolanta Mazur RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 9 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 9 stycznia 2013 r.