Skarga nadzwyczajna obowiązuje od 3 kwietnia, wprowadziła ją nowa ustawa o SN. 16 czerwca weszła w życie nowelizacja, która ograniczyła krąg podmiotów mogących ją wnieść do Sądu Najwyższego - do wyłącznie Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich.

W prokuraturze 1054 wnioski

Jak poinformował LEX.pl prokurator Arkadiusz Jaraszek z działu prasowego Prokuratury Krajowej, do prokuratury wpłynęły 1054 wnioski o skargę nadzwyczajną. 

 

- 1/3 tych pism została sformułowana w sprawach karnych, natomiast 2/3 dotyczą spraw cywilnych - w szczególności z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy oraz w sprawach o zapłatę - zaznaczył. 

Z danych PK wynika, że większość wniosków złożyły strony postępowania, część z nich przygotowana została przez prawników - adwokatów lub radców prawnych

 

Trwa analiza spraw, bez skargi nadzwyczajnej

Prokurator dodał, że Prokurator Generalny dotąd nie wniósł do SN żadnej skargi nadzwyczajnej.

- Trwają analizy wniosków. W pierwszej kolejności prokuratorzy Prokuratury Krajowej badają ich aspekty formalne i w przypadku stwierdzenia braków pism wzywają wnioskodawców do uzupełnienia.  Jeżeli zaś pisma spełniają wymogi formalne przesyłane są do właściwego prokuratora regionalnego, który ma ocenić dopuszczalność i celowość wniesienia skargi nadzwyczajnej - powiedział. 

Przypomniał, że w PK został utworzony Wydział Skargi Nadzwyczajnej, który ma m.in. opracowywać projekty skarg nadzywczajnych. 

  Państwo prawa to niezależne sądy>>

U RPO - 743 wnioski 

Z kolei do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły 743 wnioski o wystąpienie do SN ze skargą nadzwyczajną. Najwięcej dotyczy spraw karnych - 381, cywilnych - 194, prawa pracy - 84 oraz prawa administracyjnego i gospodarczego - 52. 

W przypadku spraw karnych chodzi głównie o orzeczenia w których SN oddalił kasację, bądź organy uprawnione do ich wniesienia nie dopatrzyły się istnienia przesłanek kasacyjnych. 

- Wnioski obejmują szerokie spektrum zagadnień, natomiast w głównej mierze kwestionują fakt skazania, częstokroć zawierają dość ogólnikowe argumenty odnoszące się do wadliwego procedowania. Podnoszą brak obiektywizmu i stronniczość sędziów orzekających przejawiającą się w dowolnej ocenie materiału dowodowego, przy jednoczesnym nie przydaniu waloru wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonym i korzystnym dla nich zeznaniom świadków, czy też naruszenia zasady rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego - informuje Biuro RPO.

Z wstępnych analiz wynika, że wnioski często zawierają zarzuty kasacyjne i apelacyjne, zgodnie z przepisami skarga nadzwyczajna nie może się na nich opierać. Biuro RPO zapewnia jednak, że sprawy są badne przez pryzmat zarówno przesłanek kasacyjnych jak i właściwych dla skargi nadzwyczajnej i nie można wykluczyć, że zaistnieją przesłanki do skorzystania przez RPO z nowej drogi procesowej. 

Najwięcej skarg ws. rozliczeń między małżonkami

Jeśli chodzi o prawo cywilne, wnioski, które wpłynęły do RPO najczęściej dotyczą rozliczeń finansowych pomiędzy małżonkami lub członkami rodziny a także m.in. podziałów spadku, zniesienie współwłasności, sprawy o dziedziczenie gospodarstwa rolnego. 

- Niektóre dotyczą spraw zakończonych kilkanaście lat temu. Wpływają też skargi w sprawach: o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, o ustalenie stanu prawnego nieruchomości, o zasiedzenie, o zapłatę, dotyczących rozliczeń z tytułu korzystania z nieruchomości a także w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych i o kontakty z dziećmi - informuje RPO. Jedna ze spraw dotyczy błędu medycznego. 

 
 

X

Sąd Najwyższy


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Sąd Najwyższy? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>
 
 

X

Adwokat


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Adwokat? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>
 
 

X

Radca prawny


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Radca prawny? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>