Skarga nadzwyczajna obowiązuje od 3 kwietnia, wprowadziła ją nowa ustawa o SN. 10 maja br. Sejm uchwalił nowelizację, która m.in. zawęziła krąg podmiotów uprawnionych do wnoszenia takiej skargi - może to zrobić jedynie Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Skarg nadzwyczajnych do SN nie może wnosić bezpośrednio obywatel.

U RPO ponad 800 wniosków o skargi nadzwyczajne

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło dotąd 838 wniosków o skargi nadzwyczajna. Jak mówi LEX.pl zastępca dyrektora Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków Zbigniew Śpiewak, 747 zostało już zarejestrowanych. 91 czeka na rozpatrzenie.

Najwięcej wniosków wpłyneło do Zespołów: Prawa Karnego - 208 i Cywilnego - 111. Wiele kwestionowanych spraw dotyczy też prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - 85 wniosków. 6 - orzeczeń dotyczących żołnierzy lub funkcjonariuszy.

Jeśli chodzi natomiast o biura pełnomocników terenowych RPO to najwięcej wniosków o skargę nadzywczajną wpłynęło we Wrocławiu - 35. Jak dotąd RPO nie skierował do SN żadnej skargi nadzwyczajnej - trwa analiza wniosków.

W prokuratura ponad 600 wniosków

Także do prokuratur cały czas wpływają wnioski o skargę nadzwyczajną. W połowie maja - rzecznik PK prokurator Ewa Bialik - informowała, że wpłynęło ich 690. Większość z nich dotyczy orzeczeń w sprawach cywilnych - w tym kwestii spadkowych, ubezpieczeń i prawa pracy.

- Konieczności wnikliwej i rzetelnej analizy zarówno wpływających wniosków jak i akt postępowania sądowego każdej sprawy, w celu zbadania przesłanek ustawowych do wniesienia skargi nadzwyczajnej, powoduje że na chwilę obecną nie skierowano skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego
- dodała.

Prokuratury regionalne badają zasadność wniosków, PK podejmie decyzje

W myśl rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości, które weszło w życie, wszystkie wnioski składane w prokuraturach, także rejonowych i okręgowych mają trafiać do prokuratur regionalnych, bo to one będą badać przesłanki do skierowania skargi nadzywczajnej do SN.

To prokurator regionalny ma też występować do prezesa właściwego sądu apelacyjnego o niezwłoczne nadesłanie akt sprawy, której dotyczyć ma skarga nadzwyczajna i zwracać się do niego o opinie. Będzie mógł też wystąpić do szefów podległych mu prokuratur (okręgowych, rejonowych), których prokuratorzy brali udział w postępowaniach sądowych, by uzyskać ich stanowisko w sprawie. 

Ostateczna decyzja o tym czy skarga nadzwyczajna zostanie wniesiona zapadać będzie w Wydziale Skarg Nadzywczajnych Prokuratury Krajowej, to tu powstawać będą też projekty skarg nadzwyczajnych.
 

  Państwo prawa to niezależne sądy>>