Czytaj:
Senat przyjął bez poprawek ustawę o Sądzie Najwyższym>>
Nowa ustawa KRS uchwalona także przez Senat>>

Autorzy wystąpienia wzywają prezydenta do zawetowania ustaw o SN i KRS. - Po raz kolejny zwracamy się do Pana z apelem o ochronę polskiej Konstytucji i gwarantowanej w niej zasady praworządności. Wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do zawetowania ustaw zmieniających zasady funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego – napisały organizacje społeczne z Polski i zagranicy w liście do Andrzeja Dudy.

W apelu podkreślono, że prezydenckie ustawy ponownie stwarzają zagrożenie dla odrębności i niezależności władzy sądowniczej, a tym samym dla prawa polskich obywateli i obywatelek do sądu. Jak stwierdzają autorzy, ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa umożliwia Sejmowi kontrolę nad składem instytucji mającej chronić sądy i sędziów przed politykami. Z kolei nowa ustawa o Sądzie Najwyższym pozwala na arbitralne usunięcie niektórych sędziów Sądu Najwyższego z zajmowanych stanowisk i tworzy iluzję sprawiedliwości poprzez wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej.

W liście organizacji wskazano też, że projekty nie zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym. Tym samym prawo do niezależnego sądu stało się przedmiotem umowy politycznej, na której kształt polscy obywatele i obywatelki nie mieli żadnego wpływu.

Autorzy listu przypominają prezydentowi, że w lipcu 2017 r. Komisja Europejska wezwała polskie władze,  aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przypadku przyjęcia takich środków Komisja gotowa była natychmiast wszcząć procedurę przewidzianą w art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

- Apelujemy do Pana, Panie Prezydencie, o niezaprzepaszczanie dorobku Polski w walce o podstawowe prawa i wolności. To od Pana zależy teraz utrzymanie prawa do sprawiedliwego procesu w ramach systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej – wzywają organizacje.

Czytaj: Rzecznik: prezydent raczej nie zawetuje ustaw o SN i KRS>>

Sygnatariusze apelu to m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Akcja Demokracja, Amnesty International, Fair Trials International
(Wielka Brytania), International  Federation  for  Human Rights (Belgia), Human Rights First (USA), Human Rights House Foundation (Norwegia), Klub Inteligencji Katolickiej Warszawa, Komitet Obrony Demokracji, Rights International Spain (Hiszpania), Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy.