Iwona Jaroszewska–Ignatowska jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, cenionym specjalistą prawa pracy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy, które zdobyła jako dyrektor działu prawnego firmy doradczej oraz in-house w firmie korporacyjnej oraz prowadząc przez ostatnie 10 lat Kancelarię Prawa Pracy, w której zarządzała 8-osobowym zespołem prawników, obsługującym w sposób stały kilkudziesięciu klientów korporacyjnych.
Specjalizuje się przede wszystkim w  problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o  pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w  stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości. Jako uczelniany wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy prowadzi również wykłady podczas konwentów, konferencji i  sympozjów, a także warsztaty z zakresu prawa pracy dla osób zarządzających pracownikami, podczas których rozwiązuje praktyczne problemy związane z codziennym zarządzaniem pracownikami. Jest także autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

Do zespołu kancelarii Raczkowski Paruch dołączy wraz z Iwoną Jaroszewską – Ignatowską grono sześciu prawników:
- Agnieszka Anusewicz, adwokat, prawnik
- Nicole Gerwat, radca prawny, prawnik
- Rafał Jaroszyński, radca prawny, starszy prawnik
- Grzegorz Larek, aplikant radcowski, prawnik
- Piotr Lewandowski, radca prawny, starszy prawnik
- Marcin Sanetra, aplikant radcowski, prawnik

Raczkowski Paruch to butikowa kancelaria prawna wyspecjalizowana w obsłudze firm we wszystkich kwestiach prawnych w zakresie zarządzania HR. Do kluczowych specjalizacji Kancelarii należy: bieżąca obsługa przedsiębiorców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, mobbingu, zwolnień indywidualnych i  grupowych, relacji ze związkami zawodowymi, sporów sądowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, global mobility i prawa imigracyjnego, ochrony danych osobowych, spraw dotyczących ZUS, ZFŚS, compliance & business crime, wynagrodzeń w  sektorze finansowym oraz podatków.

Po połączeniu zespół kancelarii Raczkowski Paruch będzie liczył 51 prawników. Kancelaria posiada biura w Warszawie, Katowicach i Poznaniu.