Po reformie EPU będzie skuteczniejsze

Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego znacznie poprawiło skuteczność wymiaru sprawiedliwości - podkreślali eksperci na zorganizowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości seminarium „Elektroniczne postępowanie upominawcze”. Błędy, które zarzuca się EPU, skoryguje ogłoszona niedawno nowelizacja.

- Kilka lat stosowania regulacji dotyczącej e-sądu ukazało potrzebę ich doprecyzowania i uszczegółowienia, czego konsekwencją jest nowelizacja przepisów normujących funkcjonowanie e-sądu – powiedział podczas seminarium wiceminister Jacek Gołaczyński.

Zmiana przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego wchodzi w życie 7 lipca 2013 r. Wprowadza nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego. W celu zwiększenia ochrony dłużnika nowelizacja przepisów nakłada na komornika szereg obowiązków. Komornik będzie musiał pouczyć dłużnika o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, o treści regulacji dotyczących doręczeń, przywrócenia terminu i sprzeciwu.

Opracowanie: Monika Sewastianowicz

Źródło: www.ms.gov.pl, stan z dnia 13 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 13 czerwca 2013 r.