Trwające od 2010 r.  prace nad tym ważnym dla Unii dokumentem dobiegły więc końca. Kluczową rolę odegrała tu Polska, sprawująca prezydencję w Radzie UE podczas intensywnych negocjacji.
Przyjęty przez instytucje Unii Europejskiej program tworzy ramy do wykorzystania widma radiowego. Ważny jest szczególnie w kontekście pasma 800 MHz, które jest uwalniane dzięki zastępowaniu analogowego sygnału telewizyjnego sygnałem cyfrowym oraz dzięki temu, że armia rezygnuje z jego części. Program umożliwia nie tylko bardziej efektywne wykorzystanie tego pasma. Dzięki niemu bezprzewodowy internet o dużej prędkości będzie dostępny dla wszystkich obywateli Unii. W tracie negocjacji tego dokumentu Polska wypracowała też szereg dwustronnych porozumień (z Białorusią, Federacją Rosyjską i Ukrainą), co pozwoli na eliminowanie szkodliwych zakłóceń.
Widmo radiowe jest kluczowym zasobem dla wielu ważnych usług, w tym dla łączności bezprzewodowej i satelitarnej, nadawania programów radiowych, telewizyjnych, bezpieczeństwa transportu i radiolokalizacji. Ten zasób jest jednak wyczerpywalny, stąd konieczność koordynacji i uelastyczniania jego wykorzystania.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.europarl.europa.eu/news/pl/pressroom/content/20120215IPR38107/html/Opening-up-radio-frequencies-for-mobile-broadband