Jak poinformowano, w związku ze zmianami właściwości rzeczowej prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych proponowanymi w nowym projekcie Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, Prokuratura Generalna przeprowadziła analizę prognozowanej zmiany liczby spraw na poszczególnych szczeblach prokuratury.
Z dokonanej symulacji wynika, że przekazanie z prokuratur rejonowych do prokuratur okręgowych i apelacyjnych określonych kategorii spraw, spowoduje w tych ostatnich następujący wzrost liczby postępowań:
•    prokuratury apelacyjne - z 785 spraw do 1847 spraw - wzrost o 235 proc.
•    prokuratury okręgowe - z 5197 spraw do 12 187 spraw - wzrost o 234 proc..
- Dzięki takim zmianom zmniejszeniu ulegnie liczba najpoważniejszych spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych – czytamy w komunikacie Prokuratury Generalnej.

Czytaj: MS: kolejny projekt regulaminu prokuratury trafił do konsultacji>>>