MSZ podkreśla, że to liczba najniższa od 10 lat, a Polska znalazła się poza pierwszą dziesiątką państw Rady Europy z największą liczbą orzeczeń ETPC w wykonywaniu. Na koniec 2019 r. było 98 spraw do wykonania,  na koniec 2018 r.  100,  a na koniec 2017 r.- 124. W efekcie Polska znalazła się na 11. miejscu wśród państw Rady Europy pod względem liczby orzeczeń w fazie wykonywania. Negatywnym liderem pod tym względem jest Rosja, która do wykonania miała na koniec 2020 r. 1793 wyroki, potem była Turcja (624) i Ukraina (569).

Informacje takie wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk podał we wtorek podczas posiedzenia komisji praw człowieka, praworządności i petycji Senatu, która rozpatrywała "Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2020 rok".

Zobacz procedurę w LEX: Sporządzenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka >

Z raportu wynika też, że w 2020 r. do składów sędziowskich ETPC skierowano do rozpoznania 1628 nowych skarg wniesionych przeciwko Polsce. Jest to około 200 skarg mniej niż w 2019 r., kiedy to do rozpatrzenia przydzielono 1834 nowe skarg. Dla porównania w 2010 r. wniesiono przeciwko Polsce aż 5678 skarg.

 

Poinformowano również, że w 2020 roku Trybunał zakomunikował polskiemu rządowi 126 nowych skarg. Dla porównania w 2019 r. nowych komunikacji było 251, w 2018 r. było 117 nowych skarg, w 2017 r. - 396, a w 2015 r. – 761.  Z raportu wynika, że sprawy zakomunikowane Polsce stanowiły ok. 1,6 proc. wszystkich skarg przesłanych przez Trybunał państwom-stronom Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Łącznie było ich w 2020 roku 7681.

Czytaj: Długotrwałe areszty nadal polskim problemem - będzie ocena wykonania wyroków ETPC>>

MSZ poinformowało też, że w 2020 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w sumie 25 orzeczeń korzystnych dla rządu, czyli decyzji o niedopuszczalności skargi oraz 37 orzeczeń niekorzystnych dla polskiego państwa. Orzeczenia niekorzystne to 18 wyroków stwierdzających naruszenia konwencji, 8 decyzji w sprawie ugody, 10 decyzji w sprawie deklaracji jednostronnych oraz jeden wyrok wydany w 2020 r. dotyczący kwestii słusznego zadośćuczynienia w sprawie, w której wyrok merytoryczny zapadł wcześniej.

Zobacz procedury w LEX:

Wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i postępowanie przed pojedynczym sędzią >

Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania przed ETPC w innym języku niż urzędowy >

 


(ks/pap)