Jak podkreślają jej autorzy, chodzi im przede wszystkim o wpływ, jaki nowy sposób wyboru tej części Rady wywiera na prawo obywatela do niezależnego i niezawisłego sądu.

Zdaniem sędziów ze stołecznego okręgu zastrzeżenia co do konstytucyjności rozwiązań przyjętych w ustawie z 8 grudnia 2017 r. budzą uzasadnione wątpliwości co do legalności procedury nominacyjnej, w której Krajowa Rada Sądownictwa ma kluczowe znaczenie.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zwraca uwagę, że wątpliwości w tym zakresie podniosła sama Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie, kierując ostatnio wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj: 
Gdańska apelacja nie będzie opiniować kandydatów na sędziów>>
Sędziowie z Krakowa też nie zaopiniują kandydatów>>

Gorzów: Nie będzie opiniowania kandydatów na sędziów>> 

- Udział w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu w sądach rejonowych okręgu warszawskiego byłoby legitymizowaniem czynności zmierzających do zdeprecjonowania wymiaru sprawiedliwości - czytamy w przyjętej 13 grudnia br. uchwale. Jest w niej też stwierdzenie, że dotychczasowe działania Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym kształcie wskazują, iż nie stoi ona na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, nie działała niezależnie od przedstawicieli pozostałych władz, łamiąc art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Czytaj: 
KRS wybierze sędziów i bez opinii sędziowskich zgromadzeń

Gersdorf: KRS powinna poczekać na opinie o kandydatach na sędziów>>