Uchwałę tej treści przyjęli w piatek 7 grudnia br. uczestnicy Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej. Uchwała została przyjęta niemal jednogłośnie. Za zdjęciem z porządku obrad opiniowania kandydatów na wolne stanowisko w Sądzie Apelacyjnym byli wszyscy uczestnicy Zgromadzenia poza prezesem SA Rafałem Dzyrem, który wstrzymał się od głosu. 

Czytaj: Gersdorf: KRS powinna poczekać na opinie o kandydatach na sędziów>>
 
Uczestnicy zgromadzenia przypomnieli też, że podtrzymują zastrzeżenia co do konstytucyjności rozwiązań przyjętych w ustawie z 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. - W konsekwencji podtrzymujemy negatywną ocenę, że wybór piętnastu osób wykonujących zawód sędziego na członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz widoczne powiązania tych osób z Ministrem Sprawiedliwości nie dają gwarancji należytego wykonywania przez nich przewidzianych Konstytucją obowiązków - czytamy w uchwale. Zdaniem jej autorów rodzi to uzasadnione obawy politycznego podporządkowania organu mającego stać na straży niezależności władzy sądowniczej. - Zwracamy uwagę, że taki stan rzeczy budzi uzasadnione zastrzeżenia co do legalności procedury nominacyjnej, w której Krajowa Rada Sądownictwa odgrywa kluczowe znaczenie - stwierdzxa uchwała.

Nie mamy zaufania do tej rady

Według krakowskich sędziów, wątpliwości te są uzasadnione w związku z zachowaniami członków KRS w procedurze opiniowania kandydatów, "przejawiające się w całkowitym lekceważeniu wyników opinii co do kandydatów wyrażanych przez zgromadzenia sędziów w sądach powszechnych oraz pomijaniu rzeczywistych kompetencji kandydatów". - Jakikolwiek udział w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie byłby legitymizowaniem czynności zmierzających do zdeprecjonowania wymiaru sprawiedliwości - stwierdzają uczestnicy Zgromadzenia.   

Zwrócili się oni do prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie o nieprzedstawianie Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatur na 1 zwolnione stanowisko sędziowskie, obwieszczone przez Ministra Sprawiedliwości 12 lipca 2018 r.  (MP z 2018 r., poz. 713) w związku z wskazanymi w uchwale wątpliwościami oraz w związku z treścią art. 58 par. 2 i 4 u.s.p. - Oświadczamy, że wyrażamy wolę opiniowania kandydatów po rozstrzygnięciu wskazanych przez nas zastrzeżeń przez TSUE - czytamy w podsumowaniu uchwały. 

Kolejna taka uchwała

To już kolejna uchwała sędziowskiego zgromadzenia, odmawiająca opiniwania kandydatów na wolne stanowiska w sądach. Wcześniej takie deklaracje złożyły m.in. zgromadzenia sędziów w Gdańsku, Gorzowie, Rzeszowie, Suwałkach. 
Więcej:
Gdańska apelacja nie będzie opiniować kandydatów na sędziów>>
Gorzów: Nie będzie opiniowania kandydatów na sędziów>>