Chodzi o wydany we wtorek 19 listopada wyrok przez  Trybunał Sprawiedliwości UE w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Trybunał orzekł, że to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Zdaniem TSUE, jeśli SN uznałby, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności i bezstronności, mógłby - zgodnie z wyrokiem TSUE - przestać stosować przepisy, na mocy których to właśnie do tej Izby należy rozpoznawanie sporów dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów SN.

Czytaj: TSUE: Sąd Najwyższy ma ocenić, czy Izba Dyscyplinarna jest niezależna>>
 

Podczas konferencji prasowej w piątek prof. Gersdorf powiedziała, że akta tej sprawy z TSUE dotarły w czwartek do Sądu Najwyższego i znajdują się w sejfie u prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józefa Iwulskiego. I zapewniła, że sprawa ta zostanie rozstrzygnięta niezwłocznie. - Ale to wymaga trochę czasu. Dzisiaj prezes Józef Iwulski mnie poinformował, że być może będzie to nawet przed świętami - powiedziała I prezes SN.

Czytaj w LEX:

Bujalski Rafał, SN ma zbadać niezależność Izby Dyscyplinarnej. Omówienie wyroku TS z dnia 19 listopada 2019 r., C-585/18, C-624/18 i C-625/18 (KRS i SN) >

Dodatkowa argumentacja do wspólnego stanowiska w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18 >

Wspólne stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18 >