Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi towarzystwa na uchwałę rady miejskiej dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku siłowni wiatrowych. Obie skargi zostały poprzedzone wezwaniami do usunięcia naruszenia prawa, na które rada miasta nie odpowiedziała. Więcej>>>