Pełnomocnictwo w tej sprawie otrzymał adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej. W kwietniu ubiegłego roku portal Prawo.pl ustalił, że trwają rozmowy pomiędzy ówczesną Naczelną Radą Adwokacką a przedstawicielami organów administracji skarbowej o możliwości udostępnienia danych o adwokatach. Miało chodzić o możliwość weryfikacji uprawnień do wykonywania zawodu. 

Obecnie, zgodnie z art. 58a Prawa o Adwokaturze, NRA ma zapewniać sądom, Ministrowi Sprawiedliwości, Prokuratorowi Generalnemu, prokuratorom powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorom Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dostęp do list adwokatów i aplikantów adwokackich oraz prawników zagranicznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Chodzi o imię, nazwisko, numer PESEL, daty uchwały o wpisie na listę i numer wpisu na listę, daty uchwały o skreśleniu z listy, informacje o zawieszeniu w czynnościach zawodowych, formy wykonywania zawodu i adres siedziby. 

Czytaj: Urzędy skarbowe chcą mieć dostęp do list adwokatów>>

Rozważano ewentualną współpracę 

Sprawa zaczęła się od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, ale adwokat Rafał Dębowski, ówczesny sekretarz NRA mówił w kwietniu 2020 r. Prawo.pl, że analizowane są możliwości nawiązania z organami krajowej administracji skarbowej stałej współpracę przy przekazywaniu drogą elektroniczną informacji o adwokatach uprawnionych do wykonywania zawodu. Jak precyzował, chodziło o to, by tak jak w przypadku sądów i prokuratur, uprawnienia zawodowe mogły być weryfikowane elektronicznie. 

- Bezpieczeństwo obrotu prawnego wymaga tego, by także organy skarbowe dysponowały wiedzą kto jest adwokatem, czy posiada uprawnienia zawodowe, czy też np. został zawieszony, bo coraz więcej spraw załatwianych jest online - wskazywał. 

Przedstawiciele adwokatury mówili wtedy, że listy adwokatów prowadzone są w formie teleinformatycznej nie tylko po to, by pozostawiać takie informacje wyłącznie dla siebie. - Interes publiczny wymaga tego, żeby informacja o adwokacie, który zostanie zawieszony w prawie wykonywania zawodu, bo np. popełnił jakiś delikt dyscyplinarny, została przekazana także do organów skarbowych. A ponieważ administracja skarbowa działa w sposób zintegrowany, więc liczymy na to, że taki system – jeśli uda się to wdrożyć – będzie działać w skali ogólnopolskiej i dane o adwokatach uprawnionych do wykonywania zawodu będą docierać do wszystkich urzędów skarbowych - mówi Dębowski.

 

Adwokaci byli jednak zaniepokojeni. Adwokat Joanna Parafianowicz wskazywała, że organy samorządu nie są od tego aby ułatwiać wykonywanie kompetencji ustawowych organów skarbowych, jeżeli nie mają one ku temu żadnej nie tylko podstawy prawnej, ale też faktycznej podstawy wynikającej ze stanu faktycznego. 

- Lista adwokatów jest publiczna, dostępna pod adresem: rejestradwokatów.pl i tam są wszystkie informacje, które można zakwalifikować jako informacje publiczne, nie podlegające ochronie - mówiła.