Marek Furtek ma 53 lata. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego, współautorem pierwszego polskiego kodeksu dobrych praktyk spółek giełdowych. Prowadzi sądowe i arbitrażowe postępowania sporne, a także postępowania administracyjne. Występował jako arbiter lub pełnomocnik w licznych krajowych i zagranicznych postępowaniach arbitrażowych, przed sądami arbitrażowymi stałymi (Sąd Arbitrażowy przy KIG, Związek Banków Polskich, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Austriackiej Izbie Gospodarczej w Wiedniu (VIAC), Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Izbie Handlowej w Paryżu (ICC), Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze (PCA)) i ad hoc (według reguł SAKIG, ICC, UNCITRAL), a także w sporach inwestycyjnych (BIT). Marek Furtek zdobył powszechne uznanie jako arbiter i mediator w Polsce i na arenie międzynarodowej. Jest rokrocznie rekomendowany przez międzynarodowe wydawnictwa specjalistyczne: European Legal 500, Chambers & Partners.
Nowy Prezes związany jest z Sądem Arbitrażowym przy KIG od lat - jako jego arbiter i mediator, a od 2006 roku Wiceprzewodniczący Rady Arbitrażowej SA KIG. Jak zapowiada, zamierza kontynuować zasadniczy kierunek dotychczasowych działań.
- Uważam, że trzeba skupić się na promowaniu arbitrażu jako atrakcyjnego, szybkiego i profesjonalnego sposobu rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami - podkreśla prezes Furtek. - Z tego rodzaju promocją trzeba wyjść oczywiście poza Warszawę. Inne ważne cele to umacnianie pozycji SA KIG jako największej i najbardziej renomowanej polskiej instytucji arbitrażowej i wzmacnianie obecności Sądu na arenie międzynarodowej.

Marek Furtek

* * *

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (SA KIG) jest największą i najbardziej znaną instytucją arbitrażową w naszym regionie Europy. Działa nieprzerwanie od 1950 r. Rocznie rozpoznaje średnio 400-500 spraw - najwięcej w tej części kontynentu. Na liście arbitrów i mediatorów Sądu znajduje się ponad 150 wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy.
Sąd zawarł szereg porozumień o współpracy z instytucjami arbitrażowymi znanymi na całym świecie. Jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie.
Oferta SA KIG skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych, którym zależy na szybkim, poufnym i sprawnym rozstrzyganiu spraw.
Więcej informacji i aktualności na stronie www.sakig.pl.