Maciej Stolfa doradza klientom w zakresie opłat i podatków pośrednich i bezpośrednich oraz międzynarodowego prawa podatkowego związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiada wieloletnią praktykę w szczególności w podatkowym doradztwie transakcyjnym oraz podatkowym doradztwie przy realizacji przedsięwzięć gospodarczych w kraju i zagranicą jak również przy fuzjach i przejęciach (transakcjach M&A w tym fuzjach europejskich); jest doskonale obeznany w zakresie zagadnień związanych z opodatkowaniem spółek prawa handlowego oraz ich oddziałów / zakładów / przedstawicielstw jak również kadry menedżerskiej. Ma bogate doświadczenie jako uczestnik wielu sporów z organami podatkowymi.

Maciej Stolfa współpracował z renomowanymi międzynarodowymi kancelariami prawniczymi oraz prowadził własną praktykę. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Rheinische Friedrich Wilhelms Universität w Bonn (Deutsche Rechtschule). Jest autorem ponad kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego w prasie powszechnej i czasopismach fachowych oraz współautorem komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.