Na takie ryzyko wskazuje obecny przewodniczący PKW Wojciech Hermelinski, którego kadencja wygasa 29 marca br., a jego następcę wskaże prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska (na zdjęciu). - Mam nadzieję, że prezes TK nie wskaże do PKW sędziego, który zasiada w TK na miejscu zajętym - mówi Hermeliński.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi po 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazywanych przez prezesów tych sądów. Kadencja członka PKW wynosi 9 lat; wygaśnięcie członkostwa przed upływem kadencji następuje m.in. w przypadku ukończenia 70 lat przez członka Komisji.I właśnie przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński 29 marca skończy 70 lat.

Sprawdź w LEX: Udział pracownika w komisji wyborczej >

- Gdyby tacy sędziowie, którzy "zasiadają w TK na miejscach zajętych", zostali wskazani do PKW, mogłyby być podnoszone zarzuty w protestach wyborczych - uważa sędzia Hermeliński. - Bardzo zależy mi na tym, żeby to byli sędziowie, co do których nie ma żadnych wątpliwości - dodaje.
Ten sam problem pojawi się ponownie w lipcu tego roku, kiedy to 70 lat skończy inny członek PKW, Janusz Niemcewicz, również sędzia TK w stanie spoczynku. Także wtedy prezes TK Julia Przyłębska wskaże sędziego, który zajmie jego miejsce w Komisji.

 
Państwowa Komisja Wyborcza w działająca według dotychczasowych zasad będzie jeszcze nadzorować tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu, a następnie jej mandat wygaśnie w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu wybranego w wyborach w 2019 r. 

Sprawdź w LEX: Rejestry i spisy wyborców >

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego, która weszła w życie w styczniu 2018 r., prezydent powoła nową Komisję w ciągu 100 dni od zarządzenia wyborów do Sejmu. Zostanie ona obsadzona zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm a dwóch sędziów pochodzić będzie z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czytaj: Senat: Zmiany w prawie wyborczym bez poprawek>>