Zgodnie z nowymi przepisami wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT będzie tworzony i aktualizowany na bieżąco.

Jednocześnie w sytuacji, kiedy podatnik wskaże w zeznaniu podatkowym kwotę przekraczającą 1 proc., naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli przekazać 1 proc. z PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego bez wzywania podatnika do jego korekty.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka