Na etykiecie musi się znaleźć również unijne logo produkcji ekologicznej oraz numer kodu jednostki certyfikującej. Etykieta musi ponadto być zgodna z innymi przepisami dotyczącymi oznakowania wina.
Z komunikatu prasowego Komisji Europejskiej wynika, że dzięki nowym przepisom poprawi się przejrzystość prawna, a konsumentom będzie łatwiej rozpoznać produkt. Ułatwi to nie tylko funkcjonowanie rynku wewnętrznego, ale również wzmocni pozycję unijnych win ekologicznych na arenie międzynarodowej, jako że wiele innych państw produkujących wino (USA, Chile, Australia i Republika Południowej Afryki) ustanowiło już normy dla wina ekologicznego. W efekcie normy dla unijnego rolnictwa ekologicznego będą teraz kompletne i obejmą wszystkie produkty rolne.
Rozporządzenie przyjęto w ramach Stałego Komitetu ds. Rolnictwa Ekologicznego (SCOF). W nadchodzących tygodniach zostanie ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 
Opracowanie: Rafał Bułach, RPE WKP
Źródło: www.europa.eu/rapid, stan z dnia 8 lutego 2012 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line