Wprowadzają one zmiany związane z dużą nowelizacją procedury karnej. Chodzi o instytucję obrońcy z urzędu, powołanego w celu udziału w określonej czynności procesowej, a także pełnomocnika z urzędu dla strony innej niż oskarżony.

Zgodnie z projektem za udział w posiedzeniu sądu, dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka, prawnik otrzyma 50 proc. stawki minimalnej. Za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego – 25 proc. stawki minimalnej przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana.

Czytaj: Niskie stawki za obrony ograniczają prawo do sądu>>>

– Projekt rozporządzenia przewiduje fikcję wynagrodzenia w zamian za realnie świadczone usługi. Stawki całkowicie abstrahują przede wszystkim od czasu niezbędnego dla dokonania poszczególnych czynności – komentuje adwokat dr Magdalena Matusiak-Frącczak.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna