Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się w opublikowanym w poniedziałek komunikacie do sędziów sądów powszechnych oraz referendarzy sądowych zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w zakresie spraw związanych z nadzorem sprawowanym przez ministra sprawiedliwości nad działalnością samorządu adwokackiego i samorządu radców prawnych oraz spraw związanych z rozwiązaniami służącymi zwiększeniu dostępności pomocy prawnej o nadsyłanie pisemnych zgłoszeń wraz z życiorysem na adres felczak@ms.gov.pl w terminie do dnia 11 września 2015 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 23-90-834 lub (22) 23-90-516.
Ministerstwo zastrzega, że rozmowy zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami.