Resort informuje, że z informacji uzyskanych od prezesów sądów apelacyjnych wynika, że niektórzy sędziowie uprzednio niewykonujący obowiązków sędziowskich, w związku ze złożonym oświadczeniem o powstrzymywaniu się od orzekania, w piątek przystąpili do wykonywania czynności orzeczniczych i cofnęli złożone uprzednio oświadczenia.
Komunikat resortu nie podaje żadnych szczegółów, ani co do liczby tych sędziów, ani co do miejsc ich pracy.

Więcej na ten temat:
Już kilkudziesięciu przeniesionych sędziów nie orzeka
Aż 3 tys. sędziów przeniesionych przez wiceministrów?
MS: decyzja o przeniesieniu nie zadziała wstecz