Wniosek do Trybunału skierowała w sierpniu grupa posłów PiS. Zaskarżyli oni art. 11c ustawy o KRS, który stanowi, że zgłoszenia kandydatów do Rady marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości, z wyłączeniem załączników. - Zaskarżyliśmy przepis w tym sensie, że jeżeli jego rozumienie miałoby być takie, iż należy te załączniki, z nazwiskami osób popierających kandydatów do KRS ujawnić, to nie jest to zgodne z konstytucją i intencją ustawodawcy - wyjaśniał wtedy Marek Ast (PiS). - Zaskarżyliśmy przepisy do Trybunału z wnioskiem o zabezpieczenie tak, aby wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie nie podlegał wykonaniu - dodał. Chodzi o wyrok NSA z końca czerwca. Sąd ten orzekł wtedy, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykazy nazwisk osób popierających kandydatów do KRS.

Czytaj: ​Posłowie PiS: Niech TK oceni przepis o jawności list poparcia kandydatów do KRS>>

RPO: Chodzi o dostęp do informacji publicznej

Zdaniem rzecznika praw obywatelskich, sprawa zainicjowana przez posłów PiS powinna zostać umorzona, gdyż "możliwość udostępnienia wykazu sędziów popierających zgłoszenie kandydata do KRS nie wynika z normy wyrażonej w art. 11c ustawy o KRS, który ma zostać zbadany w postępowaniu, ale z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej".

RPO dodał w swoim wniosku, że zaskarżony przepis reguluje "tryb postępowania w związku z dokonanymi zgłoszeniami kandydatów do KRS, a nie kompetencje dotyczące rozstrzygania sprawy dostępu do informacji publicznej". - Wniosek złożony w niniejszej sprawie zmierza, więc de facto do nadania art. 11c ustawy o KRS, treści normatywnej, której przepis ten nie posiada, a nie do wyeliminowania naruszającej standardy konstytucyjne wykładni - ocenił Rzecznik.

Czytaj: NSA: Listy sędziów popierających kandydatów do nowej KRS do ujawnienia>>