Obowiązująca od wtorku nowa ustawa o SN zakłada, że w dwóch nowych izbach tego sądu: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna, obok sędziów mają orzekać ławnicy. Senat ma na ich wybór trzy miesiące.

Czytaj: PiS już nowelizuje ustawę o Sądzie Najwyższym>>

Posłowie PiS już zaproponowali nowelizację tej ustawy. Projekt we wtorek opublikowano na stronach Sejmu. Zaproponowano w nim m.in., by w okresie przejściowym – czyli do czasu wyboru ławników – w SN mogli orzekać ławnicy z dwóch warszawskich sądów: okręgowego i okręgowego Warszawa-Praga.


W myśl zaproponowanych zmian ławnicy orzekaliby nie tylko w sprawach dyscyplinarnych (co zakłada nowa ustawa), lecz także w sprawach skarg nadzwyczajnych.
Zgodnie z obowiązującymi od wtorku przepisami ławnicy do SN mają być wybierani przez Senat w tajnym głosowaniu, na czteroletnią kadencję. Kandydatów mają zgłaszać stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe (z wyłączeniem partii politycznych) oraz grupa 100 obywateli.

Czytaj: Sąd Najwyższy już nowy, ale jeszcze stary>>
 

Pozycja ustrojowa sędziego>>