Opinię taką rzecznik wyraził w kontekście podawanych przez media informacji, że część z pozytywnie zaopiniowanych przez KRS kandydatów ma swoim koncie kary dyscyplinarne. Dotyczy to m.in. prokuratora Prokuratury Krajowej Jarosława Dusia, który uzyskał rekomendację Krajowej Rady Sądownictwa na sędziego Izby Dyscyplinarnej SN, mimo że miał kilka zarzutów dyscyplinarnych w tym jeden zakończony wyrokiem, a także radcy prawnego  Małgorzaty Ułaszonek-Kubackiej, która w marcu 2017 r. została skazana przez radcowski sąd dyscyplinarny.

Czytaj: KRS przekazała prezydentowi pierwszą listę kandydatów do SN >>

Na pytanie, jak doszło do tego, że KRS zarekomendowała kandydatów wobec, których zapadły orzeczenia dyscyplinarne powiedział, Mitera odpowiedział, że "zespół KRS mógł nie wiedzieć o tych orzeczeniach". - My nie jesteśmy jakimś organem inkwizycyjnym, który szuka i kopie. Zapoznajemy się z aktami osobowymi, personalnymi. A proszę zwrócić uwagę, że w każdym konkursie kandydat wystawia sobie raczej laurkę i dołączy zawsze coś co go gloryfikuje a nie dyskryminuje - powiedział rzecznik KRS.

Czytaj: Wiceszef KRS widzi "pewne niedoskonałości" w naborze kandydatów do SN >>

Pytany, czy KRS jest zobowiązana do sprawdzenia, czy wobec kandydata toczyło się postępowanie dyscyplinarne odparł, że Rada nie ma takiego obowiązku. - My nie mamy takiego obowiązku. My patrzymy, czy jest odpowiedni kandydat, czy nie. My możemy na zasadzie zapobiegawczości zapytać "czy toczyło się postępowanie dyscyplinarne, czy nie, ale nie mamy takiego obowiązku - tłumaczy Mitera.

Rzecznik wyjaśnił też, że w procedurze rekomendacji, "KRS musi zapoznać się z osobą kandydata, aktami personalnymi, opiniami przełożonych - czyli to co kandydat dołączy". - A proszę pokazać mi kandydata, który dołączy sobie negatywną opinię przełożonego - stwierdził Mitera. Dodał też, że "może należy wprowadzić obowiązek informowania o postępowaniach dyscyplinarnych.

Małgorzata Ułaszonek-Kubacka zrezygnowała już z kandydowania do SN, a rzecznik KRS wyraził nadzieję, że prokurator Jarosław Duś wycofa swoją kandydaturę do SN.

Czytaj: Ułaszonek-Kubacka wycofuje się z kandydowania do SN>>