Jak poinformowano, na posiedzeniu podjęte zostały uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu Krajowej Rady Prokuratorów, wyboru wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady oraz przedstawiciela Rady w składzie komisji egzaminacyjnej egzaminu prokuratorskiego.


Zgodnie z przyjętym regulaminem pierwszym wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Prokuratorów został Prokurator Krajowy – Bogdan Święczkowski. Na wiceprzewodniczącego została wybrana prokurator Prokuratury Krajowej Agata Gałuszka - Górska. Na sekretarza powołano prokuratora Prokuratury Krajowej Przemysława Funioka. Przedstawicielem Krajowej Rady Prokuratorów w składzie komisji egzaminacyjnej egzaminu prokuratorskiego został Sebastian Chmielewski - prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach.