W uchwale tej Rada dokonała wykładni zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych. - Ta uchwała jest głosem w dyskusji o sposobach udziału sędziego w debacie publicznej - powiedział przewodniczący KRS Leszek Mazur. Jak zaznaczył, nie brał udziału w posiedzeniu, na którym uchwała została przyjęta, ale utożsamia się z nią. 

W uchwale nie pojawiło się to wprost, ale dominują opinie, że jej treść należy np. odnosić do sędziów, którzy zakładają publicznie koszulki ze słowem "konstytucja". Potwierdza to także przewodniczący Mazur. - Mnie to się oczywiście skojarzyło z tymi zachowaniami, bo w ostatnim czasie niektórzy sędziowie korzystali z tej grafiki w różnych sytuacjach - powiedział. - Gdy takie koszulki zakładają sędziowie, to powstaje pytanie, czy też jest środkiem ekspresji politycznej. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że tak - ocenił.

Czytaj: Prof. Łętowska: Koszulka pomnika nie bezcześci, ale kontekst ma znaczenie>>

Natomiast zastępca rzecznika prasowego KRS sędzia Jarosław Dudzicz odnosząc się do pytań, czy Rada boi się słowa "konstytucja" odpowiedział: Nie boimy się. - Sędziów natomiast dotyczą pewne ograniczenia. I sędziowie w większości doskonale o tym wiedzą. Przypuszczam, że są także świadomi tego, iż angażując się w "AkcjaKoszulkowa", umieszczają się w określonym kontekście politycznym, co nie powinno mieć miejsca - powiedział. 
A przewodniczący Mazur dodał, że nie od dzisiaj oczekuje się od sędziów, żeby - także w sferze pozasądowej - nie dawali podstaw do zarzutów o zaangażowanie polityczne.- Ta grafika, używana przez sędziego nawet poza salą rozpraw, w celu wyrażania swoich poglądów politycznych, może rodzić wątpliwości co do jego bezstronności i neutralności w ramach urzędowania - stwierdził.

Sprawdź: Wykładnia Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów (załącznika do uchwały KRS z dnia 19 lutego 2003 r.). >>