Koncepcję taką Weber przedstawił w napisanym wspólnie z  byłym sędzią niemieckiego TK Udo di Fabio, opublikowanym w niedzielnym wydaniu niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

 

 

Proponują oni nowy mechanizm kontroli i kar w Unii Europejskiej. Opowiadają się m.in. za zerwaniem z zasadą jednomyślności państw UE przy podejmowaniu decyzji o sankcjach. Weber i jego współpracownik proponują "niezależną radę ekspertów" składającą się ze znanych prawników, która będzie regularnie sprawdzać niezależność systemu sądownictwa, podatność na korupcję i wolność mediów we wszystkich państwach członkowskich UE. Ma ona "obiektywnie opiniować" czy sankcje powinny zostać nałożone. 

Czytaj: UE: Wszyscy komisarze za wiązaniem wypłaty funduszy z praworządnością>>

Według tej koncepcji za "poważne i ciężkie naruszenia" państwa powinny odpowiadać przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zobacz też w LEX:

Zasada praworządności w postępowaniu podatkowym >