Czytaj: Kongres prawników w obronie państwa prawa i niezależności sądów>>

- Nasze oceny i projekty będziemy przekazywać opinii publicznej i władzy. Ale nie wiemy, czy władza z nich skorzysta - mówił na konferencji prasowej adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (na zdjęciu).
Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Izby Radców Prawnych dodał, że udział w komisji mają wziąć  praktycy i naukowcy. Zauważył przy tym, że sądy są niepotrzebnie obciążane błahymi sprawami, niektóre dotyczące na przykład porządku na ulicach, mogłyby trafić np. do komisji pojednawczych. Dodał, że powinna się zwiększyć rola mediacji – mówili prawnicy.

Jednak samorządy prawnicze - radców prawnych i adwokatów, a także Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" nie zamierzają tworzyć białej księgi nadużyć władzy. Chociaż prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu proponował nieco inny zabieg: tworzenie orzecznictwa alternatywnego w stosunku do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. I dodatkowo stały monitoring funkcji, których Trybunał nie może spełniać.

Czytaj: Wiceminister: zmiany konieczne, bo środowisko sędziów nie oczyściło się>>

Sędzia Safjan uważa, że potrzebny jest także monitoring patologicznych zachowań sędziów, którzy przejawiają postawy oportunistyczne i ulegają naciskom.
- Reakcja środowiska prawniczego na nieetyczne zachowania sędziów powinna być stanowcza - powiedział prof. Safjan. Ocena postępowania sędziego z punktu widzenia wartości konstytucyjnych, misji i etosu urzędu musi być surowa. 

Kongres przyjął w sobotę uchwałę. Uchwała ta stanowi: "Priorytetem wymiaru sprawiedliwości XXI wieku powinna być pełna realizacja prawa do sądu w demokratycznym państwie prawa przy zapewnieniu efektywności i szybkości postępowania.
Sądownictwo XXI wieku powinno być przyjazne obywatelowi – proste i dostępne.
Misją niezawisłego sędziego XXI wieku powinno być wymierzenie sprawiedliwości poprzez rozstrzyganie i rozwiązywanie sporów, przy niezbędnej dbałości o zachowanie konstytucyjnych i wspólnotowych praw obywateli.
Postulat dobrej reformy wymiaru sprawiedliwości XXI wieku wymaga podjęcia szerokiej dyskusji w trzech podstawowych obszarach:
- po pierwsze organizacji sądów w taki sposób, aby zapewnić w nich efektywność udzielanej ochrony prawnej,
– po drugie uproszczenia procedur i wprowadzenia instytucji sprzyjających szybkiemu zakończeniu sporów,
– po trzecie zagwarantowaniu niezależnego i transparentnego sądownictwa jako warunku koniecznego w niezawisłym orzekaniu przez konkretnego sędziego.
Konieczne jest zaangażowanie w proces legislacyjny kapitału społecznego, jakim jest potencjał intelektualny stutysięcznej rzeszy prawników polskich oraz skupiających ich samorządów zawodowych i stowarzyszeń."

Uczestnicy zaapelowani też o zaprzestanie i w przyszłości unikanie antagonizujących postaw w relacjach prawa i polityki w prowadzonych debatach. "Chcemy działać razem, a nie przeciw sobie, w imię nadrzędnego dobra, jakim jest stabilne demokratyczne państwo prawne służące ludziom"- czytamy w uchwale.

Partnerem Kongresu Prawników Polskich jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A

Czytaj: Kongres Prawników Polskich: mediacja może być częściowo obowiązkowa>>