Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie w terminie 1 miesiąca od dnia 9 sierpnia 2013 r.

Informacja pochodzi z obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego (M. P. z 2013 r., poz. 644).

Źródło: www.rcl.gov.pl,