Konkurs organizowany jest już po raz trzeci przez Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Zgłoszenia mogą składać same kandydatki, a także inne osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym między innymi organizacje społeczne, nieformalne ruchy społeczne czy grupy osób fizycznych.

Należy je przesyłać na adres dzial.osobowy@nra.pl, wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym, który wraz z regulaminem konkursu znajduje się na stronie adwokatura.pl. Zwyciężczynię wybierze Kapituła pod przewodnictwem adw. Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej, przewodniczącej Zespołu ds. Kobiet.

Wręczenie nagrody w marcu

Przyznanie nagrody - jak informuje NRA - jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek. 

Czytaj: Szklany sufit wciąż ogranicza kobiety w adwokaturze>>

- Powinno się przyczynić się do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez nie zarówno praktyk zawodowych, jak i pracy naukowej, a także zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 2016r., stanowi realizację nałożonego na Naczelną Radę Adwokacką zalecenia podjęcia działań zmierzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej - wskazano. 

 


Dotychczasowymi laureatkami nagrody są adwokat Paulina Kieszkowska-Knapik - specjalizująca się w prawie farmaceutycznym i medycznym (2017 r.) oraz adwokat Anna Mazurczak - specjalizuje się w prawach człowieka, antydyskryminacji i prawach osób LGBT (2018 r.).

Przyznawane są również dwa wyróżnienia - w 2018 r. dla adwokat Moniki Sokołowskiej, specjalizującej się w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie i rozwodowych, oraz adwokat Beaty Bieniek-Wiera od sporów korporacyjnych, która występuje jako obrońca przed wrogimi przejęciami, obrońca wspólników mniejszościowych, a także jako obrońca przed czynami nieuczciwej konkurencji.

Z kolei w 2017 r. wyróżnione zostały: adwokat Natalia Klima-Piotrowska - specjalizująca się w prawie nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, prawie rodzinnym i cywilnym, oraz adwokat Marcjanna Katarzyna Dębska-Koniecek - specjalizująca się w prawie karnym, medycznym i procesowym.  

Szklany sufit wciąż ogranicza adwokatki 

Jak podkreślają prawniczki problemy zawodowe adwokatek nadal odzwierciedlają to co się dzieje na rynku pracy w Polsce. Kobiet w adwokaturze jest już ponad połowa, zarabiają jednak z reguły mniej niż ich koledzy, mają też mniejsze szanse na zdobycie wyższej pozycji w kancelarii. 

- Nadal obserwujemy np. zjawisko szklanego sufitu, szczególnie jeśli chodzi o duże podmioty. Tu mamy mniejsze szanse w zdobyciu najwyższych stanowisk, np. bycie partnerem w kancelarii - mówiła w rozmowie z Prawo.pl adwokat Gajowniczek-Pruszyńska. 

Czytaj: Szklany sufit czy labirynt? Eksperci: stereotypy ograniczają prawniczki>>

Liderzy jutra - wschodzące gwiazdy świata prawniczego nagrodzone​>>

Adwokatki podkreślają, że pracują bardzo intensywnie zawodowo, prowadzą różnego rodzaju kancelarie, cywilne, rodzinne, karne, specjalizują się w wielu tematach i podejmują trudnych spraw. Mimo to nadal bywa, że są postrzegane przez klientów stereotypowo, jak mniej kompetentne od mężczyzn. 

 


Nie mają też wątpliwości, że tego typu inicjatywy - jak konkurs "Kobieta Adwokatury", mogą pomóc w przełamywaniu barier i stereotypów - pokazując dobre przykłady prawniczek, które wykazują się swoimi osiągnięciami.