Jako partner w departamencie postępowań spornych będzie odpowiadać przede wszystkim za spory gospodarcze i cywilne prowadzone przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi dla klientów z sektora bankowego.

Anna Cudna-Wagner specjalizuje się także w postępowaniach sądowych dotyczących prawa konkurencji, będzie koordynowała również ten obszar praktyki spornej kancelarii, współpracując z zespołem prawa ochrony konkurencji, kierowanym przez Małgorzatę Urbańską.

W CMS od maja br., wcześniej przez ponad 4 lata związana była z międzynarodową kancelarią Linklaters, gdzie w postępowaniach spornych reprezentowała klientów z różnych sektorów gospodarki, w szczególności z sektora instytucji finansowych. Jest prawnikiem rokrocznie rekomendowanym przez międzynarodowe rankingi Chambers oraz Legal 500 w dziedzinie postępowań spornych.

Anna Cudna-Wagner

Wraz z Anną Cudną - Wagner zespół procesowy CMS zasilił adwokat Bartosz Miąskiewicz, który specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących instytucji finansowych oraz szeroko pojętego prawa umów handlowych. Reprezentował klientów w sporach gospodarczych, jak i w postępowaniach inicjowanych przez konsumentów (indywidualnych i grupowych) dotyczących produktów finansowych przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz Sądem Najwyższym.

CMS posiada jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów procesowych w Polsce, wyspecjalizowany w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych. Zespół liczący 18 prawników, kierowany przez adwokat Małgorzatę Surdek, reprezentuje klientów w arbitrażu handlowym i inwestycyjnym, a także w krajowych i międzynarodowych postępowaniach sądowych z różnych obszarów prawa cywilnego i gospodarczego (np. spory dotyczące nieuczciwej konkurencji, korporacyjne, budowlane, dotyczące zamówień publicznych, regulacyjne, pracownicze, z zakresu ochrony własności intelektualnej). Prawnicy CMS prowadzą również postępowania przed sądami administracyjnymi, postępowania karne (szczególnie w obszarze prawa karnego gospodarczego) oraz egzekucyjne. W międzynarodowych rankingach kancelarii prawnych, zespół CMS od lat rekomendowany jest jako jeden z najlepszych na polskim rynku (Tier 1 w Legal500 oraz Band 2 w Chambers & Partners).

W ostatnich dwóch miesiącach kancelaria CMS pozyskała z rynku także innych doświadczonych prawników, znacząco wzmacniając pozostałe kluczowe zespoły, w tym energetyczny, bankowości oraz nieruchomościowy.  Do departamentu energetyki i projektów dołączyła z warszawskiego biura kancelarii Dentons Agnieszka Skorupińska, adwokat z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie prawa ochrony środowiska, a zespół bankowości i finansów pozyskał Ilonę Fedurek, adwokat specjalizującą się w finansowaniu transakcji oraz doradztwie dla sektora bankowego (dotychczas w White & Case). Z kolei praktykę nieruchomościową CMS wzmocniła przychodząca z Baker McKenzie Katarzyna Dębińska - Pietrzyk, adwokat z ponad 15-letnim doświadczeniem w obsłudze transakcji nieruchomościowych.

Mediacja. Teoria, normy, praktyka
J. Czapska (redaktor naukowy), M. Araszkiewicz (redaktor naukowy), K. Płeszka (redaktor naukowy), M. Pękala (redaktor naukowy)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł