Tekst jednolity ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.