Fundacja Bertelsmanna stworzyła swój ranking już po raz trzeci, wcześniej wyniki publikowano w latach 2011 i 2014.

Jak wyjaśniają cytowani przez "Rzeczpospolitą" autorzy raportu, główną przyczyną tak istotnego obniżenia pozycji Polski jest pogorszenie standardów praworządności, w tym ograniczenie niezależności sądownictwa. W raporcie podkreślono też upartyjnienie mediów publicznych, ograniczanie prawa do zgromadzeń, rosnącą brutalność policji, próby kontroli organizacji pozarządowych i zmiany w prawie wyborczym.

Czytaj: Rzeszowski sąd do Hiszpanii: Niezawisłość jest, ale niepewna >>

Polska obniżyła też swoją pozycję pod względem jakości rządzenia. Autorzy raportu fundacji Bertelsmanna są zdania, że jakość demokracji ma wpływ na sposób rządzenia, jakość uprawiania polityki, na gospodarkę i funkcjonowanie społeczeństwa. W zestawieniu dotyczącym jakości rządzenia i jego rezultatów Polska spadła o 20 miejsc i zajmuje teraz 34. lokatę.