Inicjatywa to nowe narzędzie zapisane w Traktacie z Lizbony. Daje Europejczykom możliwość wpływania na unijną politykę. Pierwszą inicjatywę zarejestrowano 9 maja, co przypadkiem zbiega się z obchodzonym tego dnia świętem Europy.

Do tej pory do rejestru trafiło dziewięć projektów, choć jeden z nich został w międzyczasie wycofany. To inicjatywy dotyczące: zarządzania odpadami, wspólnych celów szkolnictwa, zakazu eksperymentów na zwierzętach, praw wyborczych, ochrony ludzkich zarodków w badaniach naukowych i służbie zdrowia, dostępu do wody, opłat za roaming, zwiększenia mobilności.

Inicjatywa musi zebrać poparcie miliona obywateli, którzy pochodzą z co najmniej siedmiu państw Unii. Organizatorzy mają rok na zebranie podpisów. Zakres projektu musi też pokrywać się z kompetencjami Komisji Europejskiej (która jako jedyna ma w UE prawo inicjatywy ustawodawczej).

Nie każda inicjatywa automatycznie stanie się europejskim prawem. Jeśli Komisja Europejska nie zdecyduje się przedstawić projektu, musi jednak dokładnie wytłumaczyć swoje powody. Jeśli KE przedstawi projekt musi on jeszcze przejść przez Parlament Europejski i Radę UE.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.europarl.europa.eu, stan z dnia 20 sierpnia 2012 r.