Jak poinformowała kancelaria, jest to kolejna znacząca transakcja sekurytyzacji wierzytelności przeprowadzona na polskim rynku, przy której doradzała kancelaria Hogan Lovells, specjalizująca się, między innymi, w doradztwie prawno-podatkowym w zakresie sekurytyzacji.

Środki o łącznej wartości 2,3 mld zł zebrane w celu nabycia puli wierzytelności przez spółkę celową, BGZ Polska ABS1 Designated Activity Company, zostały uzyskane poprzez emisję zabezpieczonych nabytymi wierzytelnościami obligacji oraz pożyczkę podporządkowaną udzieloną spółce przez inwestorów, stanowiącą dodatkowe zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu emisji obligacji, co efekcie umożliwiło nabycie od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,3 mld zł.

Transakcja posiada dwuletnią strukturę rewolwingową, co oznacza, że spłacona część portfela poddanego sekurytyzacji może być zasilana na bieżąco nowo nabywanymi wierzytelnościami z tytułu kolejnych kredytów konsumenckich.

  LEX Banki>>

Transakcję koordynowali i nadzorowali - Piotr Zawiślak (partner, warszawskie biuro Hogan Lovells) oraz Julian Craughan (partner, londyńskie biuro Hogan Lovells). W skład zespołu transakcyjnego wchodzili – z warszawskiego biura Hogan Lovells: Artur Bilski (prawnik) oraz Jakub Matusielański (prawnik), zaś z londyńskiego biura Hogan Lovells: Fadzai Mandaza (senior associate) oraz Jonathan Morris (associate).

Andrzej Dębiec (partner), kierujący praktyką prawa podatkowego w warszawskim biurze Hogan Lovells oraz Zbigniew Marczyk (counsel) doradzali w zakresie polskiego prawa podatkowego.
Odrębne doradztwo w zakresie prawa angielskiego na rzecz BNP Paribas Trust Corporation Limited, działającego m. in. jako Agent Obligacji (ang. Note Trustee) i Agent Zabezpieczeń (ang. Security Trustee), świadczyli Andrew Carey (partner), wspierany przez Megan James (associate) z londyńskiego biura Hogan Lovells.