Stałe Prezydium i Zespół Interwencyjny FWS wyraziło swój "największy niepokój i sprzeciw", w związku z publikacjami medialnymi, z których wynika, iż w Ministerstwie Sprawiedliwości działała nadzorowana przez wysokiego urzędnika państwowego w osobie wiceministra sprawiedliwości grupa osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, która podjęła szeroko zorganizowaną, długofalową akcję szkalowania sędziów Rzeczypospolitej Polskiej, naruszania ich dóbr osobistych, nękania, wykorzystując do tego dane osobowe sędziów oraz dokumenty urzędowe.

Czytaj: Hejt przeciw sędziom - dymisja wiceministra Piebiaka>>

- Sędziowie powinni jednym głosem wyrazić swój sprzeciw wobec takich postaw, nadużywania i wykorzystania urzędu sędziowskiego do realizacji nie tylko prywatnych interesów i osiągania korzyści, ale i godzących w prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. W stanie sędziowskim dla takich osób nie powinno być miejsca - czytamy w uchwale.

Jej autorzy oczekują, że osoby, których publikacje te dotyczą, w poczuciu odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości ustąpią nie tylko z zajmowanych funkcji, ale i z urzędu. - Uważamy, iż w razie potwierdzenia tych zarzutów, niezależnie od odpowiedzialności karnej, zachowania takie godzą w urząd sędziego i pozbawiają takie osoby przymiotu nieskazitelnego charakteru, a tym samym legitymacji do dalszego wykonywania urzędu - czytamy w stanowisku.
Forum domaga się przeprowadzenia natychmiastowego i rzetelnego postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec tych osób, wszechstronnego wyjaśnienia sprawy i ustalenia wszystkich osób zaangażowanych w ten proceder. - Domagamy się, by czynności te zostały powierzone niezależnym od Ministra Sprawiedliwości rzecznikom dyscyplinarnym - podkreślają autorzy uchwały.
Domagają się oni też natychmiastowego zawieszenia tych osób w wykonywaniu funkcji orzeczniczych, "gdyż osoby, na których ciążą takie zarzuty, nie powinny sprawować wymiaru sprawiedliwości i zajmować się sprawami obywateli".

Czytaj: Sędzia SN będzie miał dyscyplinarkę za pocztówki do prof. Gersdorf>>