Do dotychczasowej grupy przestępstw nie podlegających przedawnieniu - m.in. zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości lub przestępstw wojennych - zgodnie z założeniami projektu dołączyłyby:

- przestępstwo zgwałcenia,

- wykorzystanie seksualne małoletniego poniżej lat 15,

- produkcja pornografii z udziałem małoletniego,

- przestępstwo kazirodztwa.

Projektodawcy uzasadniają swoją propozycję koniecznością otoczenia szczególną ochroną interesów pokrzywdzonych tymi przestępstwami, którzy w momencie ich popełniania często nie są świadomi wyrządzanej im krzywdy i dopiero po wielu latach czują się gotowi dochodzić sprawiedliwości. Zdaniem autorów projektu nie jest wystarczające obecne rozwiązanie, które zakłada, że w sytuacji, gdy ofiarą wymienionych wyżej przestępstw jest małoletni, przedawnienie karalności nie może nastąpić przed upływem 5 lat od osiągnięcia przez niego pełnoletniości.

Proponowana zmiana została negatywnie zaopiniowana przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Prokuratora Generalnego.

Eliza Wasińska

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

Data publikacji: 23 lipca 2012 r.