Z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej  resortu finansów wynika, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  w 2011 r. będzie wynosił 37,12 proc., a więc będzie wyższy niż w 2010 r. o 0,18 punktu procentowego.
Zgodnie z przepisami bazowa stawka udziału gmin w podatku lokalnym wynosi 39,34 proc.. Jest ona jednak zmniejszana w oparciu o statystyki przyjęć do domów pomocy społecznej.
Dla powiatów, udział w PIT jest stały i wynosi 10,25 proc., a w  przypadku województw – 1,6 proc..