Wyrok warszawskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczył znanego dostawcy – firmy Gaspol SA – dostarczającego m.in. gaz do ogrzewania pomieszczeń.
Takie właśnie przeznaczenie tego paliwa jest – w myśl ustawy o akcyzie oraz europejskiej dyrektywy akcyzowej – zwolnione z podatku (w odróżnieniu od zastosowania go np. do napędu pojazdów). Dla władz celnych oraz sądu ważniejsze okazały się jednak braki dokumentacyjne, i to u pośrednika, a nie u ostatecznych odbiorców.
sygnatura akt: III SA/Wa 735/11

Źródło: Rzeczpospolita 27.02.2012