- Jako organizacja ekspercka, od 23 lat działająca na rzecz ochrony dzieci przed przemocą seksualną, stanowczo sprzeciwiamy się nieprawdziwym informacjom zawartym w uzasadnieniu projektu, oraz wprowadzaniu proponowanych w nim zmian do Kodeksu karnego. Jesteśmy przekonani, że postulowane zmiany nie wprowadzają skutecznych narzędzi walki z pedofilią. Ponadto, proponowane w projekcie nowelizacji zapisy, powielają istniejące regulacje prawne w zakresie ochrony dzieci. Projekt ustawy zakłada także zakazanie edukowania młodzieży i dzieci nt. seksualności człowieka, czyli wyposażania ich w wiedzę umożliwiają rozpoznawanie zagrożeń, dbanie o własną integralność oraz szukanie pomocy. Propozycję zmiany prawa postulowaną w ramach akcji "Stop Pedofilii" uważamy za szkodliwą i godzącą w prawa dzieci - czytamy w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu.
- Ta akcja kwestionuje prawa dzieci do informacji i rozwoju, dezorientuje, dezinformuje, buduje atmosferę zagrożenia i wrogości - mówi Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dzieci Niczyje. - Trudno uwierzyć, że w XXI w. można postulować karanie za dostarczanie dzieciom wiedzy o ich rozwoju i naturze relacji seksualnych, a opiekunów, nauczycieli i wychowawców prowadzących taką edukację stawiać w jednym szeregu z pedofilami - dodaje.
Według ekspertów fundacji edukacja seksualna jest narzędziem ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą seksualną. Argumenty, które wykorzystują organizatorzy akcji "Stop pedofilii", aby doprowadzić do nowelizacji Kodeksu karnego, są niezgodne ze współczesną nauką i szkodliwe społecznie. Negatywnie o tej ustawie wypowiedzieli się także m.in. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne pod kierownictwem prof. Lwa Starowicza, Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej oraz Prokuratura Generalna.
- Postulujemy dialog na temat interpretacji Standardów edukacji seksualnej Światowej Organizacji Zdrowia, bo jesteśmy przekonani, że możliwa jest - po pełnym zrozumieniu zawartych tam treści - adaptacja ich do warunków polskich i opracowanie dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci metod ich realizacji. Fundacja Dzieci Niczyje wystosowała także apel do posłów i posłanek, aby nie dopuścili projektu nowelizacji do prac w komisjach sejmowych - napisano w oświadczeniu.