Doradztwo dotyczyło dwóch emisjach obligacji zabezpieczonych tego Funduszu, dokonanych w trybie prywatnym w pierwszych miesiącach tego roku w łącznej kwocie 45 mln PLN. Emitent jest zamkniętym funduszem inwestycyjnym, którego działalność obejmuje inwestycje w obszarze nieruchomości komercyjnych na terenie Warszawy.

Debiut obligacji serii A na Catalyst odbył się 13 kwietnia (z serią B debiutującą 23 kwietnia), co czyni ECI-Skarbiec Real Estate FIZAN jednym z pierwszych funduszy inwestycyjnych w Polsce, których obligacje są notowane na Catalyst. Funkcję agenta emisji, administratora zastawu i autoryzowanego doradcy pełni Trigon Dom Maklerski SA, a animatora - Dom Maklerski PKO BP SA.

Z ramienia kancelarii FKA, Emitentowi przy dokumentacji emisji, ustanowieniu zabezpieczeń i wprowadzaniu obligacji Funduszu na Catalyst, doradzali wspólnik Leszek Rydzewski i Tomasz Salak, senior associate, z pomocą Bartłomieja Bronisza, junior associate.

Leszek Rydzewski

Leszek Rydzewski