Konferencja upamiętniała Międzynarodowy Dzień Kobiet i Międzynarodowy Dzień Kobiet Sędziów i odbyła się w połączeniu z 68. sesją Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet. Koncentrowała się na obecnej pozycji kobiet w społeczeństwie oraz na inicjatywach Organizacji Narodów Zjednoczonych, mających na celu między innymi poprawę statusu kobiet w naruszeniach praw człowieka, w tym przemocy seksualnej stosowanej wobec kobiet i dziewcząt, handlu ludźmi i poprawie życia kobiet poprzez politykę rządową. Wreszcie, konferencja doceniła rolę stowarzyszeń prawniczych, innych prawniczych organizacji zawodowych oraz międzynarodowych organizacji pozarządowych we wspieraniu kobiet.

Czytaj: Działa już aplikacja do zbierania informacji o zbrodniach wojennych w Ukrainie >>

25 wybitnych kobiet

Dr Hofmańska jest jedną z 25 kobiet nagrodzonych nagrodą Epiq w tym roku. Wśród nagrodzonych z całego świata znalazły się także jeszcze trzy inne Polki: Marta Lempart, Justyna Wydrzyńska i Natalia Pancewicz, wszystkie ze Strajku Kobiet. Oprócz nagrody Epiq, wręczono także 26 innym kobietom nagrody Her Hero Lifetime Achievement.

Zaangażowanie dr Hofmańskiej we wspieranie społeczności dotkniętych konfliktem, szczególnie w Ukrainie, odegrało kluczową rolę w realizacji misji Projektu Sunflowers. Prezeska Fundacji zainicjowała kompleksowe i spełniające najwyższe standardy zbieranie informacji o dowodach zbrodni międzynarodowych popełnionych w Ukrainie i ofiarach wojny (w oparciu o specjalnie zaprojektowaną w tym celu aplikację) oraz organizację otwartych webinariów poświęconych prawnym i społecznym aspektom wojny w Ukrainie. Zebrane informacje przechowywane są w bezpiecznej bazie danych, by następnie przekazać je kompetentnym krajowym i międzynarodowym organom wymiaru sprawiedliwości, w tym Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze oraz pełnomocnikom ofiar wojny w Ukrainie i instytucjom, które będą w przyszłości odpowiadały za przygotowanie programów reparacyjnych dla osób ocalałych z wojny w Ukrainie.

Na zdjęciu dr Ewa Hofmańska z Catherine van Kampen, współprzewodniczącą Komitetu ONZ przy New York City Bar Association.