Skargę do ETPCz przygotowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka w imieniu pacjenta, któremu odmówiono leczenia.

Autorzy skargi zarzucają, że Polska naruszyła art. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, gwarantujący każdemu prawo do życia. W świetle dotychczasowego orzecznictwa ETPC władze krajowe powinny uczynić wszystko, czego można było od nich wymagać w zakresie ochrony życia i zdrowia pacjenta, w szczególności przez zapewnienie mu odpowiednich świadczeń medycznych. Więcej>>