Celem Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest zwrócenie uwagi na ich potrzeby i prawa, a także poprawa ich sytuacji prawnej - powiedziała prokurator Ewa Bialik, rzecznik Prokuratury Krajowej. I poinformowała, że tym czasie do prokuratury zgłosić się mogą nie tylko osoby, które padły ofiarą przestępstw, ale także posiadające wiedzę o przestępstwach, dotąd nieznanych organom ścigania. Godziny pełnienia dyżurów znaleźć można na stronach internetowych instytucji. 

Czytaj: Ofiary przestępstw na straconej pozycji - także po zmianach w k.p.k.>>
 

Dzień Ofiar Przestępstw – święto obchodzone w Polsce 22 lutego na mocy ustawy z 12 lutego 2003 roku celem monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. 

W 1988 roku Parlament Europejski wyznaczył 22 lutego, jako Europejski Dzień Ofiar (ang. European Victims Day). Jest on obchodzony głównie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W 1990 roku w Sztokholmie Europejskie Forum na Rzecz Ofiar (ang. Victim Support Europe, założone w 1989), ze statusem konsultanta przy Radzie Europy i ONZ, zadeklarowało również pomoc i wsparcie europejskim ofiarom.