"Uważamy, że wybory członków Trybunału Konstytucyjnego nie powinny należeć wyłącznie do sfery działań polityków. Środowisko prawnicze powinno mieć wpływ na ten wybór. Przygotowaliśmy list otwarty w tej sprawie do marszałka Sejmu - powiedziała w sobotę dziekan Wydziału Prawa na UJ prof. Krystyna Chojnicka. Dodała, że trwają jeszcze konsultacje dotyczące treści tego wystąpienia. Chodzi m.in. o zaproponowanie konkretnych form udziału środowiska prawników w wyborach członków TK. List ma zostać upubliczniony w poniedziałek.
W krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Dziekanów Uniwersyteckich Wydziałów Prawa wzięli udział przedstawicie 15 uczelni.
Do 2 grudnia Sejm powinien wybrać 4 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy zakończy się dziewięcioletnia kadencja sędziowska obecnego prezesa Trybunału Bohdana Zdziennickiego