To jeden z wniosków wynikających z analizy trendów dla sektora wydobywczego w Polsce i na świecie przygotowanej przez ekspertów firmy doradczej Deloitte.

Propozycje dotyczące gazu łupkowego wymagają rozsądnego podejścia. Trzeba zachować ostrożność i rozwagę, by podatek nie zabijał biznesu"- powiedział Pawlak.
Zapytany o opodatkowanie gazu łupkowego odpowiedział, że "przynajmniej na początku powinno się dać szansę inwestorom na znalezienie gazu łupkowego, a potem rozpoczęcie jego eksploatacji.
Każda kopalina, czy sposób wydobycia powinny być z punktu widzenia przepisów, np. podatkowych traktowane w sposób adekwatny. Trudno przenosić rozwiązania prawne z jednego rynku na drugi automatycznie - mówił.
Wiceminister finansów Maciej Grabowski mówił kilka dni temu, że założenia do projektu ustawy o podatku od wydobycia węglowodorów pojawią się w kwietniu bądź maju 2012 roku. Podatek, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, objąć ma nie tylko wydobycie gazu łupkowego, ale również gazu ziemnego oraz ropy naftowej.
W czasach rosnących deficytów budżetowych i większego zadłużenia państw zyski generowane przez sektor wydobywczy stanowią atrakcyjne źródło potencjalnych przychodów podatkowych. Jest to trend występujący w wielu regionach świata, niezależnie od kraju.  Więcej>>>