Sprawa wytycznych dla kuratorów jest paląca od samego początku epidemii koronawirusa. 18 maja - w związku z odmrażaniem pracy sądów - Ministerstwo Sprawiedliwości wydało wytyczne, zgodnie z którymi kuratorzy sądowi mają w miarę możliwości realizować czynności służbowe zdalnie - przez telefon, maila, komunikatory. Miały być też wydzielone specjalne pomieszczenia w sądach, w których mogliby w sposób bezpieczny rozmawiać z interesantami. 

Dla kuratorów głównym problem było jednak, jak pracować i zabezpieczać się przed COVID-19 podczas czynności w terenie. To z kolei uzależnione jest od decyzji prezesa sądu rejonowego czy okręgowego. Na przełomie maja i czerwca weszło w życie rozporządzenie, zgodnie z którym  kuratorzy uzyskują informacje o osobach na obowiązkowej kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Tyle że nadal brakowało jednolitych rekomendacji. 

 

Nowe rozporządzenie, stare pytania

Pismo OZZKS ma związek z rozporządzeniem z dnia 7 sierpnia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  które wprowadziło między innymi dodatkowe obostrzenia w niektórych powiatach wyodrębniając z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dwie strefy: czerwoną i żółtą. 

Związek zwraca się o wydanie rekomendacji dla prezesów sądów w zakresie wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w poszczególnych obszarach.

- Rozporządzenie  reguluje  wiele  obszarów  działalności  i  funkcjonowania  społeczeństwa, w zależności od strefy. Z informacji, które do nas docierają wynika, że niektórzy prezesi sądów reagują na przynależność do danej strefy, poprzez wydanie odpowiednich zarządzeń ograniczających prace kuratorów w terenie. Nie jest to niestety działanie powszechne i ujednolicone. Przypominamy, że kuratorzy swoją pracę wykonują nie tylko w  budynkach sądów, ale również w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, oraz leczniczo-rehabilitacyjnych - wskazano w piśmie przesłanym wiceminister Dalkowskiej. 

Czytaj: Kuratorzy z informacjami o osobach na kwarantannie, ale bez wytycznych>>

Podstawą - bezpieczeństwo 

Aleksandra Szewera-Nalewajek, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, wyjaśnia że pismo do wiceminister Dalkowskiej wynika właśnie z docierających do związku sygnałów, że w części sądów nie ma zarządzeń dotyczących choćby działania kuratorów sądowych w sytuacji, gdy dany teren zostanie zakwalifikowany jako czerwona strefa. 

Przypomina, że pomimo wciąż obowiązującego stanu epidemicznego w części sądów kuratorzy pracują normalnie, w części - niektóre czynności mogą być wykonywane przez telefon. - Jeśli jednak na danym terenie są wprowadzane obostrzenia, to w naszej ocenie powinno to zostać uwzględnione, aby kuratorzy mogli wykonywać czynności służbowe w bezpiecznych warunkach, nie narażając zarówno siebie, jak i podopiecznych - wskazuje.