Na posiedzeniu 10 sierpnia br. Rada Ministrów zaakceptowała nowelizację ustawy o broni i amunicji. Przepisy ułatwiają nabywanie bez koncesji sprzętu wycofanego z jednostek wojskowych. Projektu umożliwia przede wszystkim zakup broni i amunicji przez Internet. Trzeba mieć jednak pozwolenie na ich posiadanie. Przedsiębiorcy kupujący broń z internetowych sklepów będą musieli posługiwać się bezpiecznym podpisem elektronicznym. Takiego podpisu nie wymaga się jedynie od osób fizycznych. Będą one jednak musiały dostarczyć sprzedawcy oryginały dokumentów uprawniających do nabycia broni. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostaną określone w przepisach wykonawczych do ustawy. Nowelizacja wprowadza również przepisy, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom kolekcjonerów i miłośników militariów. Do projektu wprowadzono przepisy, które ułatwiają obrót i zakup uzbrojenia, które utraciło „atrybuty bojowe”, czyli swoje przeznaczenie wojskowe lub policyjne. Dzięki temu będzie można sprzedawać bez konieczności występowania o koncesję sprzęt z demobilu, taki jak: armaty, czołgi, inne pojazdy wojskowe, statki czy samoloty. Aktualne przepisy nie precyzują jakie elementy należy usunąć ze sprzętu przeznaczonego tylko dla wojska, policji (lub innych służb) – aby utracił on swój charakter i mógł być sprzedawany osobom cywilnym. Projekt nowelizacji dostosowuje obecne regulacje do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dotychczasowe przepisy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. Potrzeba zmiany prawa unijnego i jego dostosowania w poszczególnych krajach członkowskich, w tym w Polsce, wynika z konieczności poprawy dotychczasowych rozwiązań prawnych i dostosowania ich do aktualnych potrzeb, na przykład w związku z pojawieniem się internetowych sklepów sprzedających broń. Projekt ustawy precyzuje także sposób oznakowania,w tym nowo wytwarzanej broni palnej, broni pochodzącej z zapasów rządowych i przekazywanej do użytku cywilnego oraz pojedynczych opakowań amunicji. Ustawą zajmie się Sejm po wakacjach parlamentarnych, najwcześniej we wrześniu. Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska