Awanse prawników w warszawskim biurze Kancelarii CMS 1 listopada 2014 r. do grona Of Counsels w kancelarii CMS dołączyli Piotr Ciołkowski, Iga Lis oraz Marek Oleksyn. Radca prawny Piotr Ciołkowski specjalizuje się w doradztwie związanym z kwestiami regulacyjnymi dla sektora energetycznego, w tym w zakresie koncesji, taryf, przyłączenia do sieci, strukturyzowania działalności i sporów sądowych, zarówno w obszarze rynku gazu jak i energetyki. Ponadto świadczy pomoc prawną w związku z obrotem energią, gazem, ropą naftową i świadectwami pochodzenia. Z CMS związany jest od 2004 roku.

Adwokat Iga Lis specjalizuje się w doradztwie przy projektach infrastrukturalnych, zarówno w sektorze energetycznym, jak i hutniczym oraz petrochemicznym, poczynając od doradztwa w odniesieniu do strukturyzacji projektu, poprzez kwestie związane z realizacją projektu, a także jego użytkowaniem. Posiada duże doświadczenie w obsłudze prawnej bieżącej działalności przedsiębiorstw sektora energetycznego, w tym w szczególności w kwestiach związanych z bieżącymi problemami regulacyjnymi. Specjalizuje się w przygotowywaniu i negocjowaniu skomplikowanych kontraktów długoterminowych. Doradza również przy projektach budowy farm wiatrowych. Z CMS związana od 2007 r.

Radca prawny Marek Oleksyn specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym w sprawach dotyczących ochrony znaków towarowych, patentów, wzorów i praw autorskich, a także przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji. Doświadczenie Marka obejmuje reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej, postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym oraz w postępowaniach arbitrażowych. Doradza również przy transakcjach dotyczących własności intelektualnej. Dołączył do CMS w 2014 r.

"Nasi nowi Of Counsels wyróżniają się samodzielnością oraz umiejętnościami budowania i pogłębiania relacji z klientami. Decyzja o awansach jest wyrazem naszego przekonania o ich gotowości do skutecznego rozwijania praktyk, w których się specjalizują." - skomentował Andrew Kozlowski, partner zarządzający CMS.

To już druga w tym roku promocja trójki Of Counsels w CMS - w maju do grona Of Counsels dołączyli Joanna Błaszczyk, Błażej Zagórski oraz Jakub Marcinkowski z departamentu transakcyjnego.